T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü Uludere Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü Uludere Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bölüm Bazlı Göstergeler

Güncelleme Tarihi: 14/07/2020

KALİTE GÖSTERGELERİ
AmaçSKS bölümlerine yönelik kalite göstergeleri vasıtasıyla, bu bölümlere ilişkin hizmet süreçleri ve hizmetin sonucunda elde edilen çıktıların, somut veriler ile izlenmesi ve iyileştirilmesinin sağlanmasıdır.
KodGösterge
Kalite Yönetimi
GKG01Düzeltici/Önleyici Faaliyet (DÖF) Sonuçlandırma Oranı
Afet ve Acil Durum Yönetimi
GKG02Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı
GKG03Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu Oranı
GKG04Eksiksiz Doldurulan Pembe Kod Olay Formu Oranı
GKG05Mavi Kodda 3 dakika İçinde Olay Yerine Ulaşma Oranı
GKG06Beyaz Kodda Olay Yerine Ortalama Ulaşma Süresi
Eğitim Yönetimi
GKG07Personelin Eğitimlere Katılma Oranı
GKG08Uyum Eğitimlerinin Gerçekleştirilme Oranı
GKG09Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı
Hasta Deneyimi
GKG10Hasta Deneyim Anketleri Analizi
Sağlıklı Çalışma Yaşamı
GKG11Çalışan Geri Bildirim Anketleri Analizi
GKG12Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay Oranı
GKG13Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı
GKG14Kesici/Delici Alet Yaralanma Oranı
GKG15Kurum İçi Bölüm Değiştiren Personel Oranı
GKG16Kurumdan Ayrılan Personel Oranı
GKG17Personelin Sağlık Taramalarının Tamamlanma Oranı
Hasta Bakımı
GKG18Düşen Hasta Oranı
GKG20Basınç Yarası Oranı
İlaç Yönetimi
GKG21İlaç Hatası Bildirim Oranı
Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü
GKG22El Hijyeni Uyum Oranı
GKG23El Hijyeni Malzemesi Tüketim Oranı
GKG24Enfeksiyon Kontrol Demetlerine Uyum Oranı
Radyasyon Güvenliği
GKG32Tekrarlanan Röntgen Çekim Oranı
Acil Servis
GKG33Acil Servise Yeniden Başvuru Oranı
GKG34Acil Serviste Ortalama Müşahede Süresi
GKG35Konsültan Hekimin Acil Servise Ortalama Ulaşma Süresi
GKG36Hasta Sevk Oranı
Doğum Hizmetleri
GKG48Risk Düzeyine Vajinal Doğum Sonrası Venöz Tromboemboli (VTE) Profilaksisi Uygulanma Oranı
GKG49Vajinal Doğumda Obstetrik Travma Oranı
GKG50Güvenli Doğum Kontrol Listesi Kullanım Oranı
GKG51Doğumdan Sonraki İlk 2 Saat İçinde Ten Tene Temas Uygulanan Anne-Bebek Çifti Oranı
GKG52Doğumundan İtibaren İlk 6 Saatte Kolostrum Verilen Bebek Oranı
GKG53Sadece Anne Sütü ile Emzirilerek Taburcu Edilen Bebek Oranı
GKG54Doğum Sonrası Annelerin Depresyon Riski Yönünden Değerlendirilme Oranı
Evde Sağlık Hizmetleri
GKG69Hasta Başına Düşen Ortalama Ziyaret Sayısı
GKG70Randevuların Planlanan Zamanda Gerçekleştirilme Oranı
GKG71Risk Düzeyi Yüksek Olan Hastalarda Basınç Yarası Gelişme Oranı
GKG72Nütrisyon Risk Değerlendirmesi Yapılan Hasta Oranı
Biyokimya Laboratuvarı
GKG84Biyokimya Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı
GKG85Biyokimya Laboratuvarında Kaybolan Numune Oranı
GKG86Biyokimya Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Oranı
GKG87Biyokimya Laboratuvarı Dış Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Oranı
Bilgi Yönetim Sistemi
GKG125Teknik Birimin Hastane Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Arızalarına Ortalama Müdahale Süresi
GKG126SBYS’nin Devre Dışı Kaldığı Süre
Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri
GKG127Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı
GKG128Sağlık Kuruluna Dönen Toplam Rapor Oranı